Over ons

Invior is een no-nonsens bedrijf uit Horst dat sterk is in het raadplegen van meningen. Met een up-to-date database (genaamd Overheid in Nederland) met beleidsbepalers in Nederland kunnen wij snel en efficiënt de landelijk/regionale meningen peilen over relevante (politieke) vraagstukken.

Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op.

Invior faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeks- en participatiebureau voor u. 


Deze database heet Overheid in Nederland. Daarnaast heeft Invior een inwonersdatabase, genaamd Tip-burgerpanels.


Werkwijze OverheidinNederland.nl


Onderzoeks- en participatiebureau Invior is in staat om alle politici in Nederland te benaderen. Dus alle raadsleden, alle wethouders, alle burgemeesters, alle Statenleden, alle gedeputeerden, alle CdK's, alle Kamerleden, alle waterschapsbestuurders en alle topambtenaren waaronder algemeen directeuren, secretarissen en griffiers. Bent u op zoek naar contactgegevens van de overheid, de politiek of overheidsadressen in het algemeen? Stel gerust aan ons de vraag en wij komen met een passend antwoord.


Onderzoeks- en participatiebureau Invior doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Invior maakt gebruik van de overheidsdatabase Overheid in Nederland (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking om onderzoek uit te zetten onder lokale inwonerspanels en een landelijk dekkend bedrijvenpanel.


Eerdere onderzoeken van Overheid in Nederland kunt u hier vinden.

Overheid Nederland contactOnderzoeks- en participatiebureau Invior maakt onderdeel uit van Invior B.V. Invior B.V. heeft als bedrijfsonderdeel Overheid in Nederland. Invior helpt non-pofitorganisaties met het begeleiden van participatievraagstukken rondom maatschappelijke thema's.


Door inwoners, maar ook beleidsbepalers, een stem te geven van wat er gebeurt in hun directe woon- en leefomgeving.

Van onderzoek tot advies, van plan van aanpak tot toepassing in uw organisatie. Op dit moment heeft Invior 343 Tip-Burgerpanels in Nederland.


Overheid in Nederland


Invior is MOA-gecertificeerd, een Erkend Leerbedrijf en VLG-partner.             

Overheid Nederland MOAPersonen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.