Wethouders zoeken

Zoek uw wethouder onder alle wethouders in Nederland:

Met bovenstaande personenregister kunt u overal en altijd alle contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle raadsleden in Nederland raadplegen.

Taken wethouders

Elke wethouder heeft zijn eigen portefeuille. Denk onder andere aan Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Financiën en Onderwijs.

De gemeenteraad kiest de wethouders. Een wethouder opereert binnen hetgeen wat de gemeenteraad (lees: de raadsleden) kaderstellend dan wel controlerend van de wethouder verlangt. De wethouder voert uit en delegeert, desgewenst, taken naar de ambtelijke organisatie. De wethouder blijft eindverantwoordelijk en dient daardoor, periodiek, -voor een goed openbaar bestuur- de gemeenteraad te informeren.

In de regel is een zittingsperiode van een wethouder in beginsel- vier jaar.

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.